Det finns också lokala Saab entusiaster och här på bilden ovan är några och hälsar på. Jätteträvligt!

Vi har öppet juni-september 2023.

Innträde: Kr 50,- Endast betalning med Swisj, du får et fint kvitto. Mer info inne i SMH.
Kvinnor och barn har gratis innträde, bara männen betalar.

Alla medlemmar i Gullsjö byaförening har gratis innträde.

Parkera utanför på parkeringsplatsen och gå sedan in, sprita händerna, håll avstånd enligt Folkehälsomyndigheten, betala och sen ströva runt och titta. Temperaturen inne i muséet er den samma som temperaturen utanför. 

Inne finns bord och stolar och kaffe och du får koka själv. 
Om du vill fika finns goda bakster til kaffet.
Läs Saablitteratur i biblioteket.