BesökaDet finns också lokala Saab entusiaster och här på bilden ovan är några och hälsar på. Jätteträvligt!


Innträde: Kr 50,- Endast betalning med Swisj, du får et fint kvitto. Mer info inne i SMH.
Kvinnor och barn har gratis inträ de, bara männen betalar.

Alla medlemmar i Gullsjö byaförening har gratis innträde.

Parkera utanför på parkeringsplatsen och gå sedan in, sprita händerna, håll avstånd enligt Folkehälsomyndigheten, betala och sen ströva runt och titta. Temperaturen inne i muséet er den samma som temperaturen utanför. 

Inne finns bord och stolar och kaffe och du får koka själv. Om du vill fika finns muffins til kaffet.
Se också Saabfilmar och läs Saablitteratur i biblioteket.